Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 GNGR.271.10.2020/IK Zakup traktorka do koszenia trawy na potrzeby sołectwa Czermnica
2 GNGR.271.11.2020/IK Usługa wykonania utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w Orzechowie - położenie polbruku
3 IILO.27.8.2020.MM Zapytanie ofertowe na sprzedaż projektorów dla II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie
4 Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: " Budowa fermy drobiu w Maszkowie, działka nr 31, obręb Maszkowo, gmina Nowogard".
5 Wykonanie projektu na przebudowę drogi wewnętrznej Skarbu Państwa wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej, położonej na dz nr 97/8 w miejscowości Świerczewo gm. Nowogard
6 PiZP.240.336.2020 AK "Wymiana stolarki okiennej w dwóch lokalach mieszkalnych administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Nowogardzie"
7 GKMiOŚ.271.2.2020.AA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA I GMINY NOWOGARD ORAZ ZIMOWE UTRZYMANIE ULIC I CHODNIKÓW
8 Obwieszczenie burmistrza Nowogardu o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 19 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 19 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego na działce ewidencyjnej nr 211/4, 522 obręb Długołęka, gm. Nowogard?.
9 Wykonanie balustrady ochronnej zewnętrznej wraz z montażem na skarpie między ulicami: 3Maja i Osiedlowej w Nowogardzie
10 GKMiOŚ.271.12.2020.WSz - Wykonanie projektu na remont odcinka drogi wewnętrznej gminy w miejscowości Sąpolnica gm. Nowogard