Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Burmistrz Nowogardu ogłsza nabór na stanowisko Rzecznika prasowego Andrzej Sawicki 2020-02-21 15:32:43
RE.271.01.2020 Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie od 01 kwietnia 2020r. do 26 czerwca 2020r. , oraz od 01 września 2020r. do 23 grudnia 2020r Andrzej Sawicki 2020-02-21 15:29:32
Burmistrz Nowogardu ogłsza nabór na stanowisko Rzecznika prasowego Andrzej Sawicki 2020-02-21 15:19:33
RE.271.01.2020 Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie od 01 kwietnia 2020r. do 26 czerwca 2020r. , oraz od 01 września 2020r. do 23 grudnia 2020r Andrzej Sawicki 2020-02-21 08:26:26
RE.271.01.2020 Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie od 01 kwietnia 2020r. do 26 czerwca 2020r. , oraz od 01 września 2020r. do 23 grudnia 2020r Andrzej Sawicki 2020-02-21 08:26:19
RE.271.01.2020 Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie od 01 kwietnia 2020r. do 26 czerwca 2020r. , oraz od 01 września 2020r. do 23 grudnia 2020r Andrzej Sawicki 2020-02-21 08:25:36
RE.271.01.2020 Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie od 01 kwietnia 2020r. do 26 czerwca 2020r. , oraz od 01 września 2020r. do 23 grudnia 2020r Andrzej Sawicki 2020-02-21 08:25:19
Uchwały składu Orzekającego RIO - dotyczy roku 2020 Andrzej Sawicki 2020-02-19 15:46:15
Uchwały składu Orzekającego RIO - dotyczy roku 2020 Andrzej Sawicki 2020-02-19 15:45:38
Konkurs na trenera środowiskowego Animator Moje Boisko Orlik 2012 - nowe warunki zatrudnienia Andrzej Sawicki 2020-02-19 15:33:32
Zapytanie ofertowe na konserwacje nawierzchni boisk w kompleksie Boisk Orlik 2012, Oferta wykonawcy dot.boiska załącznik do zapytania 2020 Andrzej Sawicki 2020-02-19 15:32:55
GKMiOŚ.271.1.2020 Dostawa frezu asfaltowego i kruszywa naturalnego łamanego o frakcji 0-31,5 mm na terenie miasta i gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2020-02-18 15:31:37
GKMiOŚ271.2.2020.AW Dostawa i obsługa pojemników do zbiórki przeterminowanych leków" Andrzej Sawicki 2020-02-18 15:16:51
Wyniki otwartych konkursów ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie : opieki społecznej, prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży, rozwoju wsi oraz upowszechniania dóbr kultury w społeczności wiejskiej, ochrony środowiska na terenie Gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2020-02-18 15:15:51
GKMiOŚ.271.3.2020.MB: Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2020-02-18 15:15:06
Oferta pracy dla pracownika obsługi w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2020-02-18 15:14:12
GKRPA.814.7.2020.EC Pełnienie obowiązku gospodarza Klubu Abstynenta Hania mieszczącego się przy ul. Zamkowej 13 w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2020-02-18 15:13:12
IiR.7015.30.2020.PG "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie : Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Wierzbięcinie" Pamela Springer 2020-02-18 10:34:58
IiR.7015.30.2020.PG "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie : Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Wierzbięcinie" Pamela Springer 2020-02-18 10:32:02
IiR.7015.30.2020.PG "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie : Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Wierzbięcinie" Pamela Springer 2020-02-18 10:31:21
Wykonawstwo operatów szacunkowych nieruchomości na zlecenie gminy Nowogard w 2020 roku Andrzej Sawicki 2020-02-18 08:21:55
IiR.7015.2.2020.BR pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn.:"Budowa parkingu wraz z chodnikiem przy ul. Leśnej na oś. Bema w Nowogardzie" Pamela Springer 2020-02-18 08:11:54
Wykonanie usług w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych dla gminy Nowogard w roku 2020. Andrzej Sawicki 2020-02-17 15:27:29
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje XXIV sesję Rady Miejskiej w Nowogardzie. Początek obrad: 17 lutego 2020 roku (poniedziałek) o godzinie 8.30 w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, Plac Wolności 1. Tomasz Zadróżny 2020-02-14 15:30:32
Burmistrz Nowogardu ogłsza nabór na stanowisko Rzecznika prasowego Tomasz Zadróżny 2020-02-14 15:28:21
GKMiOŚ.271.2.2020.MB: Świadczenie usług weterynaryjnych polegających na dokonywaniu zabiegów usypiania ślepych miotów zwierząt bezdomnych z terenu gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2020-02-13 11:18:04
GKMiOŚ.7031.7.2020.AA "Wykonanie koncepcji oświetlenia drogowego na osiedlu "Radosław" Termin składania ofert do 04.03.2020 godz 12:00 Tomasz Zadróżny 2020-02-13 11:17:14
SSiO.211.1.2020.BZ Referent w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Tomasz Zadróżny 2020-02-12 15:36:39
PiZP.240.23.1.2020 AK Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników Zarządu Budynków Komunalnych - II POSTĘPOWANIE Tomasz Zadróżny 2020-02-12 07:46:47
Nr XXIII/153/20 w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/316/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie w sprawie uchwalenia "Strategii rozwoju gminy Nowogard na lata 2014-2022" Tomasz Zadróżny 2020-02-11 15:04:49
Nr XXIII/155/20 w sprawie przystąpienia Gminy Nowogard do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Tomasz Zadróżny 2020-02-11 15:04:24
Nr XXIII/158/20 w sprawie "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nowogard na 2020 rok" Tomasz Zadróżny 2020-02-11 15:04:04
Nr XXIII/158/20 w sprawie "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nowogard na 2020 rok" Tomasz Zadróżny 2020-02-11 14:43:28
Nr XXIII/157/20 zmieniająca uchwałę nr XIX/193/04 z dnia 7 lipca 2004r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego Tomasz Zadróżny 2020-02-11 14:42:53
Nr XXIII/156/20 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nowogard w roku szkolnym 2019/2020 Tomasz Zadróżny 2020-02-11 14:42:35
Nr XXIII/155/20 w sprawie przystąpienia Gminy Nowogard do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Tomasz Zadróżny 2020-02-11 14:42:16
Nr XXIII/154/20 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi Tomasz Zadróżny 2020-02-11 14:41:59
Nr XXIII/153/20 w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/316/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie w sprawie uchwalenia "Strategii rozwoju gminy Nowogard na lata 2014-2022" Tomasz Zadróżny 2020-02-11 14:41:38
Nr XXIII/152/20 w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso Tomasz Zadróżny 2020-02-11 14:41:15
Nr XXIII/151/20 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 Tomasz Zadróżny 2020-02-11 14:40:57