Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
GNGR.271.10.2020/IK Zakup traktorka do koszenia trawy na potrzeby sołectwa Czermnica Tomasz Zadróżny 2020-11-27 15:08:11
GNGR.271.11.2020/IK Usługa wykonania utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w Orzechowie - położenie polbruku Tomasz Zadróżny 2020-11-27 15:01:45
IILO.27.8.2020.MM Zapytanie ofertowe na sprzedaż projektorów dla II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2020-11-27 15:00:10
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: " Budowa fermy drobiu w Maszkowie, działka nr 31, obręb Maszkowo, gmina Nowogard". Tomasz Zadróżny 2020-11-27 08:17:46
Wykonanie projektu na przebudowę drogi wewnętrznej Skarbu Państwa wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej, położonej na dz nr 97/8 w miejscowości Świerczewo gm. Nowogard Andrzej Sawicki 2020-11-26 15:54:49
Wykonanie projektu na przebudowę drogi wewnętrznej Skarbu Państwa wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej, położonej na dz nr 97/8 w miejscowości Świerczewo gm. Nowogard Andrzej Sawicki 2020-11-26 15:54:35
IiR.271.1.2020 - Budowa parkingu wraz z chodnikiem przy ul. Leśnej na os. Gen. Bema w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2020-11-25 15:55:32
IiR.271.1.2020 - Budowa parkingu wraz z chodnikiem przy ul. Leśnej na os. Gen. Bema w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2020-11-25 15:55:05
GNGR.271.03.2020/IK Zakup wraz z montażem ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Błotno Tomasz Zadróżny 2020-11-25 15:39:55
PiZP.240.336.2020 AK "Wymiana stolarki okiennej w dwóch lokalach mieszkalnych administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Nowogardzie" Tomasz Zadróżny 2020-11-25 15:35:08
GKMiOŚ.271.2.2020.AA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA I GMINY NOWOGARD ORAZ ZIMOWE UTRZYMANIE ULIC I CHODNIKÓW Tomasz Zadróżny 2020-11-25 13:31:46
GKMiOŚ.271.2.2020.AA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA I GMINY NOWOGARD ORAZ ZIMOWE UTRZYMANIE ULIC I CHODNIKÓW Tomasz Zadróżny 2020-11-25 13:30:09
GKMiOŚ.271.2.2020.AA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA I GMINY NOWOGARD ORAZ ZIMOWE UTRZYMANIE ULIC I CHODNIKÓW Tomasz Zadróżny 2020-11-25 13:29:16
Obwieszczenie burmistrza Nowogardu o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 19 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 19 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego na działce ewidencyjnej nr 211/4, 522 obręb Długołęka, gm. Nowogard?. Tomasz Zadróżny 2020-11-25 13:16:20
GKMiOŚ.272.1.2020.AB "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowogard w 2020 roku. Termin 23.09.2020 godz 12:00 Andrzej Sawicki 2020-11-25 08:44:04
GKMiOŚ.271.2.6.2020.AW Dostawa i obsługa pojemników do zbiórki przeterminowanych leków Andrzej Sawicki 2020-11-24 15:31:18
Wykonanie balustrady ochronnej zewnętrznej wraz z montażem na skarpie między ulicami: 3Maja i Osiedlowej w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2020-11-24 15:27:31
GKMiOŚ.271.12.2020.WSz - Wykonanie projektu na remont odcinka drogi wewnętrznej gminy w miejscowości Sąpolnica gm. Nowogard Tomasz Zadróżny 2020-11-24 12:19:56
OPS 331/6/2020 Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - termin do 4.12.2020 Tomasz Zadróżny 2020-11-24 09:03:04
Zarządzenie Nr 131/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego Tomasz Zadróżny 2020-11-24 09:00:44
Zarządzenie Nr 130/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 13 listopad 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego Tomasz Zadróżny 2020-11-24 09:00:25
GNGR.271.07.2020/IK - Zakup altany ogrodowej na boisko w Sołectwie Grabin Tomasz Zadróżny 2020-11-23 15:14:58
GNGR.271.04.2020/IK Zakup ławki, donic i koszy betonowych dla Sołectwa Ostrzyca Tomasz Zadróżny 2020-11-23 15:06:22
GNGR.271.09.2020/IK Zakup materiałów na remont - sala wiejska w Dąbrowie Nowogardzkiej Tomasz Zadróżny 2020-11-23 14:55:34
GNGR.271.05.2020/IK Wykonanie projektu siłowni na świeżym powietrzu w miejscowości Glicko Tomasz Zadróżny 2020-11-23 14:51:39
GNGR.271.03.2020/IK Zakup wraz z montażem ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Błotno Tomasz Zadróżny 2020-11-23 14:25:45
Wykonanie projektu siłowni na świeżym powietrzu w miejscowości Glicko - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2020-11-23 14:25:27
GNGR.271.05.2020/IK Wykonanie projektu siłowni na świeżym powietrzu w miejscowości Glicko Tomasz Zadróżny 2020-11-23 14:11:21
Wykonanie projektu siłowni na świeżym powietrzu w miejscowości Glicko - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2020-11-23 13:20:34
IiR.271.2.2020_Rozbudowa ścieżki wokół Jeziora Nowogardzkiego Etap V - ,,Etap Leśny" Tomasz Zadróżny 2020-11-23 10:37:44
IiR.271.2.2020_Rozbudowa ścieżki wokół Jeziora Nowogardzkiego Etap V - ,,Etap Leśny" Tomasz Zadróżny 2020-11-23 10:36:57
IiR.271.2.2020_Rozbudowa ścieżki wokół Jeziora Nowogardzkiego Etap V - ,,Etap Leśny" Tomasz Zadróżny 2020-11-23 10:28:05
IiR.271.2.2020_Rozbudowa ścieżki wokół Jeziora Nowogardzkiego Etap V - ,,Etap Leśny" Tomasz Zadróżny 2020-11-23 10:24:18
IiR.271.2.2020_Rozbudowa ścieżki wokół Jeziora Nowogardzkiego Etap V - ,,Etap Leśny" Tomasz Zadróżny 2020-11-23 10:23:56
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Tomasz Zadróżny 2020-11-20 16:25:29
wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2020-11-20 16:06:53
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Tomasz Zadróżny 2020-11-20 15:17:16
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z podejściami do działek i budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią i podejściami do działek oraz budowie instalacji elektrycznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 274, 202/12, 202/13, 202/14, 414, 510 w obrębie Kulice, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2020-11-20 15:14:44
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje XXXV.N sesję Rady Miejskiej na wniosek grupy radnych z dnia 18 listopada 2020r. Początek obrad: 25 listopada 2020 roku o godzinie 12:00 w trybie zdalnym Tomasz Zadróżny 2020-11-20 15:05:56
GKMiOŚ.271.5.1.2020.WSz Wykonanie projektu na remont odcinka ulicy Wiejskiej w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2020-11-20 15:02:55